Přímé náklady

Co jsou Přímé náklady?

Přímé náklady

Přímé náklady je označení pro takový typ nákladů, u kterých lze jednoznačně určit k jakému objektu či subjektu náleží, potažmo který je zodpovědný za jejich vznik. V praxi tak můžeme určovat přímé náklady na produkt či službu (např. materiál, reklama, skladování, distribuce), zaměstnance (např. mzda, zdravotní pojištění, kancelářský materiál), oddělení (úhrnné náklady). Z hlediska stanovení a kontroly přímých nákladů je třeba systematicky určit strukturu sledovaných subjektů, což je u každé firmy značně individuální v závislosti na preferencích a záměrech zodpovědných osob.

Opakem přímých nákladů jsou nepřímé náklady, tedy takové, které nelze v rámci organizace jednoznačně přiřadit.

Pozor, přímé náklady jsou někdy chybně ztotožňovány s náklady variabilními. Ve skutečnosti však přímé náklady mohou být variabilní i fixní. Například pronájem prostor pro obchodní zastoupení v Plzni je fixní náklad a zároveň je přímý, protože jsme schopni určit, že vzniká existencí právě tohoto obchodního zastoupení.

Související termíny:

Nepřímé náklady

Režijní náklady

Celkové náklady

Variabilní náklady

Fixní náklady