Režijní náklady

Co jsou Režijní náklady?

Režijní náklady

Režijní náklady, nazývané též nepřímé náklady je termín vztahující se k nákladům, u nichž nelze jednoznačně přiřadit subjekt, který má na svědomí jejich vznik. Obecně jsou spojeny se servisními záležitostmi uvnitř firmy, avšak možnost jejich (ne)určení závisí do značné míry na velikosti firmy a zvolené struktuře sledování nákladů, stejně jako z jaké pozice je na náklady nahlíženo.

To co může být z pohledu jednoho konkrétního oddělení jeho režijním nákladem, může být v rámci celopodnikové struktury z pohledu finančního ředitele přímým nákladem na právě toto oddělení. Z účetního pohledu jsou pak tyto náklady rozpočítávány na jednotlivé subjekty na základě určité veličiny, kterou může být počet zaměstnanců, užívaná plocha v metrech čtverečních, objem výroby a jiné.

Související termíny:

Nepřímé náklady

Přímé náklady

Celkové náklady