Naposledy přidané výrazy

Průměrné náklady

Co jsou Průměrné náklady?

Průměrné náklady

Průměrné náklady (z anglického jazyky vycházející zkratka je AC pro average costs) jsou náklady na jednotku produkce. Jejich výši dostaneme, pokud sečteme celkové fixní a celkové variabilní náklady, čímž dostaneme celkové náklady a ty vydělíme velikostí produkce.

AC = TC (TFC+TVC)/Q

Zjednodušeně platí, že průměrné náklady s růstem objemu produkce klesají, a to z důvodu existence fixních nákladů, které se rozprostřou do více položek vyprodukovaných výrobků.

Uveďme si dva příklady pro srovnání.

Máme jednu firmu a dvě období, pro která budeme počítat průměrné náklady. Fixní náklady i variabilní náklady jsou stejné, mění se jen objem výroby. FC = 100, VC = 5. V prvním období bylo vyrobeno 20 výrobků, v druhém 40.

Období 1

100 (FC) + 20*5 (TVC) = 200 (TC)

200 (TC1) / 20 (Q1) = 10 (AC1)

Období 2

100 (FC) + 40*5 (TVC) = 300 (TC)

300 (TC2) / 40 (Q2) = 7,5 (AC2)

Jak vidíme, v druhém období byly průměrné náklady vlivem růstu produkce o čtvrtinu menší, než v období prvním.

Související termíny:

Celkové náklady

Fixní náklady

Variabilní náklady