Claim

Co je Claim?

Claim

Claim, v češtině označovaný jako slogan je krátké sdělení/prohlášení spojené a často komunikované společně s logem, respektive logotypem společnosti nebo produktu a jeho cílem je vytvářet konkrétní image. Je jednou z nejdůležitějších součástí firemní propagace. Dobrý claim bývá zpravidla krátký, výstižný a snadno zapamatovatelný pro spotřebitele. Cílem je, aby si spotřebitelé při styku s tímto sloganem automaticky vybavili danou značku, a to v nich vzbudilo odpovídající emoce a chování.

Několik příkladů:

Nike – Just do it!

Škoda – Simply clever

McDonald´s – I´m lovin‘ it

Vitana – Žijte s chutí

Tesco – Na všem záleží

Související termíny:

Brand

Jingle