Brand

Co je Brand?

Brand

Brand, neboli značka (obchodní) – firmy, produktu, služby, osoby je často považován za ekvivalent loga, avšak tento termín má ve skutečnosti mnohem širší význam, přičemž logo je součástí brandu, avšak ne jedinou. Spadá pod něj zmíněné logo, ale také název, barvy, design, symboly, slogany a z nich vycházející vnímání značky, jako takové. Význam brandu spočívá v odlišení se od konkurence a s tím spojenou možností zákazníků identifikovat danou firmu, produkt či služby mezi ostatními.

Co pro některé české podnikatele znamená brand:

Související výrazy:

Brand awareness