Controlling

Controlling je ekonomický a manažerský termín, který se vztahuje k procesu plánování, sledování a řízení hospodaření podniku. Hlavním cílem controllingového procesu je zajistit, aby podnik dosáhl svých cílů a strategických plánů a aby byl schopen přizpůsobit se změnám v obchodním prostředí.

Controlling obvykle zahrnuje sběr dat, analýzu výkonnosti, řízení nákladů a efektivnost investic. Controlling také pomáhá podnikům rozvíjet plány pro budoucnost, například rozpočty a strategické plány, které stanoví směr pro hospodaření podniku v dlouhodobém horizontu.

Controlling také umožňuje porovnávat výkonnost podniku s jeho cíli a strategickými plány a identifikovat oblasti, ve kterých podnik potřebuje zlepšení. Na základě těchto analýz může být provedena řada změn, aby se zvýšila efektivita a ziskovost podniku.

V praxi mohou být controllingové funkce přiděleny oddělení controllingu v podniku, které se specializuje na sběr a analýzu dat a poskytuje manažerům podniku informace, které potřebují pro řízení podniku. Controlling je důležitý pro úspěšné řízení podniku a zvyšování jeho konkurenceschopnosti.