Etablovat

Slovo etablovat se používá k popisu procesu, kdy se něco ustavuje nebo zakládá, nebo kdy se něco stává trvalým nebo stabilním. Může to být například založení nebo ustavení společnosti, instituce nebo organizace, nebo rozšíření a upevnění postavení nebo pozice nějakého produktu nebo služby na trhu.

Etablovaní mohou také být použity k popisu osoby nebo skupiny, která je úspěšná nebo má silné postavení v určité oblasti nebo odvětví. Etablování může trvat dlouhou dobu a vyžadovat úsilí a investice, ale v důsledku toho má dlouhodobé výhody pro ty, kteří se ho úspěšně zhostili.

Naposledy přidané výrazy