Exportovat

Slovo „exportovat“ se používá k popisu procesu, kdy se zboží nebo služby vyvážejí z jedné země do jiné země. Export je opačný proces k importu, kdy se zboží nebo služby dovážejí do země z jiné země. Export může být prováděn jednotlivci nebo podniky a může zahrnovat vývoz zboží nebo služeb do různých zemí po celém světě. Export je důležitý pro ekonomiku, protože umožňuje podnikům expandovat do nových trhů a zvyšovat své příjmy, a také pomáhá rozvíjet obchodní vztahy mezi zeměmi.

Související termíny

Importovat

Naposledy přidané výrazy