Importovat

Slovo „importovat“ se používá k popisu procesu, kdy se zboží nebo služby dovážejí do země z jiné země. Import je opačný proces k exportu, kdy se zboží nebo služby vyvážejí z jedné země do jiné země. Import může být proveden jednotlivci nebo podniky a může zahrnovat dovoz zboží nebo služeb z různých zdrojů po celém světě. Importování je důležité pro ekonomiku, protože umožňuje rozšíření sortimentu zboží a služeb, které jsou k dispozici pro spotřebitele, a také pomáhá rozvíjet obchodní vztahy mezi zeměmi.

Související termín

Exportovat