Guerilla marketing

Co je Guerilla marketing?

Guerilla marketing

Guerilla marketing, do českého jazyka někdy překládán jako Guerillový marketing je odnož marketingu založená na myšlence udělat co nejlepší reklamu za použití minimálních finančních prostředků.

Termín guerilla marketing a celý tento směr založil marketingový specialista Jay Conrad Levinson, který vydal též stejnojmennou knihu. Důvodem ke vzniku tohoto směru byl fakt, že malé podniky stěží mohou konkurovat svými rozpočty na reklamu velkým národním a nadnárodním korporacím, a proto se musí prosadit na poli kreativity za použití minima financí. Z podstaty věci je tedy guerilla marketing používán především malými a středními firmami, avšak i velké společnosti se snaží o jeho realizaci.

Charakteristika:

–          Realizace pomocí minima financí

–          Překvapivá a netradiční

–          Zábavná a pozitivně laděná

Guerilla marketing sám o sobě vedl ke vzniku několika dalších odvětví. Namátkou uveďme třeba virální marketing – viral marketing, ambush marketing nebo ambient marketing.

Příklady úspěšných guerillových kampaní:

Greenpeace

Světový fond na ochranu přírody

Amnesty International

Související termíny:

Buzz marketing

Buzzword