Buzz marketing

Co je Buzz marketing?

Buzz marketing

Buzz marketing je odnoží marketingu soustřeďujícího se na vyvolání masového emotivního vzruchu spojeného s určitým produktem, eventem, značkou atp. Takový vzruch pak vede k velkému a rychlému šíření daného tématu mezi lidmi a v lepším případě též napříč médii. Buzz jako takový může vznikat i spontánně a dokonce tomu tak ve většině případů je, avšak v tomto případě jde o promyšlený záměr.

V praxi platí, že jen minimum plánovaných buzz kampaní má reálný úspěch, a to se o jejich realizaci soustavně snaží ty největší světové firmy a nejlepší světoví marketingoví specialisté. Buzz marketing je nezřídka spojen i s jistou kontroverzí a šokováním právě proto, aby zaujal a masově se šířil, což ovšem může v konečném důsledku vést i k negativnímu dopadu a poškození značky.

Příklady úspěšných Buzz marketingových kampaní:

Red Bull F1 v centru Londýna:

Coca-Cola v hlavním městě Peru, Limě: 

Volkswagen a reklama na automobil Polo GTI:

Související výrazy:

Guerilla marketing

Buzz

Buzzword