Buzz

Co je Buzz?

Buzz

Buzz je slovíčko, které pochází ze zvířecí říše a vyjadřuje bzukot včel v úlu. Ve firemním kontextu je užíváno v oblasti marketingu a vystihuje nějaký vzruch a pozdvižení spojené s určitou značkou, produktem či službou. Jde tedy o určitý způsob word of mouth s vysokou mírou emocionálního zapojení a velkou atraktivitou.

Typickým znakem je rychlé až nekontrolovatelné šíření mezi lidmi. To může v praxi znamenat velký úspěch, ale také velké problémy. Nemusí být totiž jen pozitivního charakteru, ale může být pochopitelně též negativní. V současnosti se jedná o jeden z trendů v marketingu a tato odnož je označována jako buzz marketing. Jeho hlavním cílem je zviditelnění.  Z výše uvedeného lze odvodit, že může vznikat samovolně (nevzniká jako cílený záměr osob zodpovědných za propagaci), nebo cíleně (je záměrem). V praxi ovšem platí, že cílený buzz má velice malé procento úspěšnosti.

Související výrazy:

Buzz marketing

Buzzword