Klamavá reklama

Co je Klamavá reklama?

Klamavá reklama

Klamavá reklama je svou podstatou taková reklama, která rozšiřuje mluveným či psaným slovem nebo obrazem informace vytvářející u spotřebitelů mylný obraz o produktu, službě nebo značce vedoucí k získání výhody na úkor konkurence. Věcně může jít o poskytování informací tykajících se jak šiřitele (v pozitivním slova smyslu), tak jeho konkurence (v negativním slova smyslu).

Z hlediska práva České republiky je tato problematika upravena § 2977 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona.

Příklad:

Jako klamavá reklama byla v USA označena kupříkladu kampaň na boty EasyTone firmy Reebok, která deklarovala zpevnění zadečku a stehen jen díky samotnému nošení bot. Společnost Reebok dostala za tuto reklamu pokutu ve výší 25 milionů dolarů.

Související termíny: