Konotace

Konotace je termín, který se používá k popisu významu nebo významových souvislostí, které jsou spojeny s konkrétním slovem nebo frází. Konotace se tedy týká významových souvislostí, které se vyskytují v kontextu konkrétního slova nebo fráze.

Konotace se liší od denotace, která je objektivním a přesným významem slova nebo fráze. Konotace se týká subjektivních a kulturně specifických významů, které se vyskytují v kontextu konkrétního slova nebo fráze.

Například, slovo „pes“ má denotativní význam, který se týká zvířete ze skupiny kynů, zatímco může mít různé konotace v závislosti na kontextu, jako například „strážný pes“ nebo „přítel člověka“ nebo „agresivní pes“ a tak dále.

Naposledy přidané výrazy