Naposledy přidané výrazy

Layout

Co je Layout?

Layout

Layout, čili grafické rozvržení, rozložení nebo schéma stránky a jejich jednotlivých prvků na ni. Termín se používá, jak pro stránky webové, tedy elektronickou formu, tak pro stránky tiskové, tedy fyzickou formu.

V případě tiskové varianty je layout důležitý především proto, že spoluutváří brand daného produktu a pomáhá mu tak být snadno rozpoznatelný. Ideálním příkladem jsou jakékoliv noviny, nebo časopis. Ty ačkoliv se jejich kompletní obsah s každým novým číslem zcela mění, stále vypadají prakticky totožně. To má vliv i na použitelnost pro čtenáře, protože ti přesně vědí, že kupříkladu horoskop najdou na předposlední stránce daných novin.

U webů je layout zásadní hlavně co do použitelnosti a přehlednosti pro uživatele v kombinaci se snahou o kvalitní a neotřelý design. V průběhu času se umístění některých prvků webu v layoutu stalo pomyslným standardem. Kupříkladu logo firmy najdeme skoro vždy umístěné vlevo nahoře. Pokud má web jazykové mutace, pak umístění jejich přepínání nalezneme většinou vpravo nahoře. Položka „Kontakt“ je v menu zpravidla poslední a tak dále.

Designéři při tvorbě layoutu stanovují většinou tyto parametry:

–          Použité barvy

–          Fonty, jejich velikosti, barvy, tloušťky

–          Header a Footer

–          Rozmístění jednotlivých prvků – text, obrázky, videa

–          Formát stránky

Související termíny:

Brand