P2P

Zkratka P2P znamená „peer-to-peer“ nebo „mezi protějšky“ v angličtině. P2P označuje typ sítě nebo systému, ve kterém se jednotliví uživatelé (peers) připojují přímo k sobě navzájem, aniž by byli závislí na centrálním serveru nebo autoritativním bodu.

P2P sítě se často používají pro sdílení souborů, jako jsou hudba nebo filmy, kde uživatelé sdílejí své soubory přímo s ostatními uživateli, aniž by bylo nutné přistupovat k centrálnímu serveru. P2P sítě se také často používají pro komunikaci, např. při hlasové komunikaci nebo při sdílení videa.

P2P sítě také se často používají pro decentralizované aplikace a blockchain technologie. P2P sítě v těchto případech, umožňují uživatelům spolupracovat a sdílet informace bez potřeby centrálního bodu, který by kontroloval a uchovával data.