Retence

Retence je označení pro schopnost nebo dovednost udržet si nebo zapamatovat si něco, nebo pro schopnost udržet si nebo zachovat něco po delší dobu. Retence se obvykle používá k popisu schopnosti nebo dovednosti udržet si nebo zapamatovat si něco, jako jsou například informace, znalosti nebo zkušenosti, nebo k popisu schopnosti udržet si nebo zachovat něco po delší dobu, jako jsou například materiály nebo předměty.

Retence se liší od zapomenutí tím, že se týká schopnosti nebo dovednosti udržet si nebo zapamatovat si něco, zatímco zapomenutí se týká schopnosti nebo dovednosti zapomenout nebo ztratit něco.

Je důležité si uvědomit, že retence může být ovlivněna mnoha faktory, jako jsou například zájem nebo motivace, kvalita nebo způsob zpracování informací, nebo podpora nebo příležitost k opakování nebo procvičování. Retence může být také ovlivněna vlastnostmi nebo charakteristikami daného materiálu nebo předmětu, nebo může být ovlivněna vnějšími podmínkami nebo faktory.