RSS – Really Simple Syndication

Co je RSS – Really Simple Syndication?

RSS

RSS – Really Simple Syndication je technologie, která zprostředkovává automatické odesílání aktualit z konkrétního webu čtenářům, kteří se k tomuto odběru přihlásili. Použití této technologie je charakteristické u webů, které poměrně často přidávají obsah.

Z pohledu uživatele je základem pro odebírání novinek, aby daná internetová stránka vůbec poskytovala data pomocí takzvaného RSS feed. To zda daný web podporuje tuto technologii lze rozeznat pomocí většinou bílo-oranžové ikony skládající se z puntíku a dvou čtvrt oblouků za sebou seřazených z levého dolního rohu do pravého horního rohu. Na straně uživatele je následně nutné, aby disponoval potřebných softwarem, který je schopný data z RSS feedu přijímat. Tento software se nazývá RSS reader. Fakticky může jít o k tomuto účelu speciálně určený program, ale může být také součástí komplexnějšího programu. Formát, ve kterém si RSS feed a RSS reader předávají data je typicky XML.

Z hlediska interpretace zkratky RSS se lze mimo námi již zmíněný setkat s několika dalšími výklady. Důvodem je fakt, že princip předávání dat tímto způsobem byl postupně stavěn na různých základech a několika subjekty, přičemž docházelo k rozšiřování podpory dalších datových formátů. První termín, který byl takto zkracován, je Resource Description Framework Site Summary, neboli RDF Site Summary. Druhým v pořadí je Rich Site Summary a posledním pak námi popisovaný Really Simple Syndication.

Související termíny: