Software

Software je soubor počítačových programů a dat, které jsou potřebné pro funkci počítače nebo jiného zařízení. Software je tedy tvořen jednotlivými počítačovými programy, jako jsou operační systém, aplikace pro práci s textem, tabulkami nebo prezentacemi, hry, atd. Software slouží k řízení a ovládání hardwaru, tedy fyzických prvků počítače. Software má různé druhy, jako je systémový software, který zajišťuje základní funkce počítače, nebo aplikační software, který slouží k konkrétním účelům, jako jsou úpravy obrázků nebo tvorba prezentací.

Související termíny

Hardware