SMO – Social Media Optimization

Co je SMO – Social Media Optimization?

SMO - Social media optimization

SMO, čili Social Media Optimization (Optimalizace Sociálních Sítí), jak již je z názvu patrné přímo souvisí se sociálními sítěmi. Náplní SMO lze obecně shrnout jako zviditelňování a zatraktivňování obsahu webu na sociálních sítích za účelem zvýšení návštěvnosti mateřské internetové stránky. Oblíbenými nástroji jsou aplikace, soutěže nebo virální marketing.

Optimalizace sociálních sítí může být realizována pomocí celé řady nástrojů a postupů, které se budou lišit podle typologie daného sociálního média. Optimalizace pro Facebook, bude jiná než optimalizace pro Instagram a ty budou jiné, než optimalizace pro YouTube. Úspěšné SMO je tak často předmětem kreativity a dobrého odhadu toho na co bude cílová skupina reagovat požadovaným způsobem.

Video o sociálních sítích a optimalizaci:

Související termíny: