SO

SO - význam zkratky

Zkratka „SO“ má několik významů, záleží na kontextu, ve kterém se používá. Nejčastěji se vyskytuje v následujících významech:

  1. Significant Other: V běžném jazyce se „significant other“ používá k označení vztahu, například partnera nebo manžela/manželky.
  2. System Operator: V informatice se „system operator“ používá k označení osoby, která zodpovídá za správu počítačového systému.
  3. Shareholder of: ve financích se SO označuje akcionáře, který má vlastnický podíl v dané společnosti.
  4. Social Media: Dnes se SO označuje jako partnera nebo přítele na sociálních sítích (viz bod 1).