TLDR

TLDR - význam zkratky

„TLDR“ je zkratka pro „Too Long; Didn’t Read“. Používá se v online komunikaci a označuje stručný a jasný přehled nebo shrnutí dlouhého textu, který se týká nějakého tématu. Cílem je poskytnout čtenáři rychlý a snadno pochopitelný přehled, aniž by musel přečíst celý text. Je to užitečné například pokud chce čtenář zjistit jen hlavní myšlenku textu nebo zjistit zda text stojí za to číst celý.