TLDR

TLDR - význam zkratky

„TLDR“ je zkratka pro „Too Long; Didn’t Read“. Používá se v online komunikaci a označuje stručný a jasný přehled nebo shrnutí dlouhého textu, který se týká nějakého tématu. Cílem je poskytnout čtenáři rychlý a snadno pochopitelný přehled, aniž by musel přečíst celý text. Je to užitečné například pokud chce čtenář zjistit jen hlavní myšlenku textu nebo zjistit zda text stojí za to číst celý.

Naposledy přidané výrazy