Online

Co je Online?

Online

Online, či On-line vzniklo v odvětví informačních a telekomunikačních technologií a stručně řečeno definuje takovou situaci, kdy dané komunikační zařízení je připojeno k síti, nejčastěji pak k síti internetové. Termínem označujících opačnou situaci, tedy nepřipojení, je offline (off-line).

Z hlediska oficiálního vymezení lze termín online ve vztahu k IT použít, pokud pro takto označované platí alespoň jedno z následujícího – zařízení je připojeno k systému a připraveno k práci / je schopno práce bez příkazu člověka na základě požadavku systému / je přímo ovládáno systémem, nebo jiným zařízením, s nímž je propojeno.

Související termíny:

Offline