Abundance

Abundance

Slovo abudance znamená hojnost, nadbytek či tzv. všeho dostatek.