Alokace

Alokace je proces rozdělení nebo rozvržení zdrojů mezi různé účely nebo cíle. V ekonomii se alokace týká rozdělení zdrojů mezi různé produkční faktory, jako jsou práce, kapitál a půda, nebo mezi různé produkty nebo služby. Alokace také může být použita v jiných oblastech, jako je správa lidských zdrojů nebo financování projektů. Cílem alokace je dosažení co nejlepšího využití zdrojů, aby se dosáhlo co nejvyššího výnosu nebo efektivity. Alokace může být prováděna různými metodami, jako jsou tržní mechanismy, centrální plánování nebo kombinace obou.