Altruista

Altruista je označení pro člověka, který se chová nezištně nebo se snaží pomáhat ostatním bez ohledu na vlastní prospěch nebo užitek. Altruisté jsou obvykle motivováni snahou o dobro ostatních lidí nebo společnosti, a to zejména v případě, že jsou schopni překonat vlastní egoismus nebo sebezájem.

Altruisté mohou být aktivní v různých oblastech, jako je například charita nebo dobročinnost, nebo mohou pomáhat ostatním lidem v rámci svých profesí nebo komunit. Altruisté mohou také představovat vzor pro ostatní lidi a mohou být ceněni a respektováni za svou nezištnost a pomoc ostatním.

Je důležité si uvědomit, že altruismus může mít různé formy a může být vyjádřen v různých činnostech nebo službách, a že může přinášet radost nebo uspokojení nejen těm, kteří pomáhají, ale i těm, kteří jsou pomocí povzbuzeni nebo podporováni.