Anticipovat

Anticipovat

Význam slova anticipovat je předvídat, předpovídat či očekávat.

Příklad použití:

Ekonomové anticipovali příchod finanční krize několik měsíců předem.