Anuita

Anuita je termín, který se používá k popisu druhu finančního produktu, který se často používá k důchodovému plánování nebo k investování. Anuita je druh finančního produktu, který se skládá z dvou hlavních částí: kapitálu a úroku.

Kapitál je část anuity, která se vkládá do produktu. Úrok je míra, kterou anuita vyplácí na základě kapitálu a doby trvání anuity. Výplata z anuity se tedy skládá z kapitálu a úroku.

Existují různé typy anuit, jako například:

  • Anuita s garantovanou dobou trvání: kdy po dobu garantované doby trvání, anuita vyplácí pravidelné platby.
  • Anuita s garantovanou mírou úroku: kdy anuita garantuje určitou míru úroku po dobu trvání anuity.
  • Anuita s garantovaným kapitálem: kdy anuita garantuje, že po dobu trvání anuity vyplatí kapitál vložený do produktu.