API

API (z anglického Application Programming Interface) označuje rozhraní pro programování aplikací. Jde o sadu pravidel a standardů, které umožňují jednotlivým programům komunikovat mezi sebou a sdílet data. API se často používá k propojení různých softwarových systémů, například pro přístup k databázi nebo pro přenos dat mezi webovou a mobilní aplikací. API může být také veřejné nebo soukromé. Veřejné API jsou k dispozici pro veřejnost a mohou být použity k vývoji nových aplikací nebo služeb. Soukromé API jsou dostupné pouze pro určitou skupinu vybraných vývojářů nebo organizací.