ASAP

ASAP - význam zkratky

Zkratka „ASAP“ označuje pojem „as soon as possible“, což v překladu znamená „co nejdříve“. Je to zkratka, která se často používá v obchodní komunikaci nebo ve veřejném sektoru, kde se žádá o co nejrychlejší plnění úkolu nebo poskytnutí informací.

ASAP se často používá v e-mailech, dopisech nebo v pracovních dokumentech, když se požaduje, aby byl úkol nebo požadavek splněn co nejdříve. To se například může týkat termínu odevzdání projektu, odeslání informací nebo plnění objednávky.

Je to jedna z mnoha zkratek, které se často používají v komunikaci, kde se potřebuje jasně a stručně vyjádřit požadavek na rychlost plnění úkolu. Jiné zkratky jsou např. „ASAP“ nebo „URGENT“, které také signalizují nutnost rychlého jednání.