Cholerik

Cholerik - význam

Cholerik je termín, který se používá k popisu jednotlivce, který se projevuje jako impulzivní, vzrušený a rychle se rozčilující. Slovo „cholerik“ pochází z řeckého slova „cholera“, což znamená „horlivost“ nebo „vzrušení“.

Cholerici jsou často vnímáni jako energičtí a silní lidé, kteří jsou schopni rychle přijímat rozhodnutí a jednat rychle. Jsou často velmi sebevědomí a vyzařují silnou osobnost. Oni jsou však také často kritizováni za svou impulzivitu a nespornost, které mohou vést k neuspokojivým výsledkům nebo konfliktům s ostatními.

Cholerik také mohou být náchylní k nekontrolovatelnému vzteku a hněvu, a mohou být velmi tvrdohlaví a nesnášenliví vůči názorům nebo jednání druhých.