Čilovat

Slovo „čilovat“ je sloveso, které označuje aktivitu, pohyb nebo činnost; případně se používá pro označení odpočinku. Obvykle se používá k popisu činnosti, která je prováděna s energickým nebo živým duchem.

V běžném jazyce se slovo „čilovat“ často používá k popisu lidí, kteří jsou plní energie a chuti k práci, nebo k popisu dětí, které se neustále pohybují a hrají.

Příklad použití: „V tomhle parku se celý den čiluje spousta dětí.“

Slovo „čilovat“ se také může používat v kontextu hospodářství nebo obchodu, kde se mluví o tom, že se trh nebo ekonomika čiluje, což znamená, že se v nich dějí pozitivní změny nebo, že se v nich udávají pozitivní trendy.

V současnosti je třeba poznamenat, že se většinou používá jako arciklišovité slovo a ne ve vážném kontextu.