Decision maker

Kdo je Decision maker?

Decision maker

Decision maker je osoba, která rozhoduje o dané záležitosti. Tento termín je používán dvěma způsoby, přičemž jeden je typický zpravidla pro marketingové specialisty v oblasti prodeje koncovým spotřebitelům, ten druhý je používán většinou prodejci při prodeji firmám.

Z pohledu prodeje běžným spotřebitelům se tak kupříkladu zjišťuje, zda o výběru a koupi sedačky do obývacího pokoje rozhoduje manžel, nebo manželka. Pokud je zjištěno, že o tom rozhodují většinou manželky, propagace je uzpůsobena tak, aby lákala ke koupi především ženy. V segmentu B2B je jako decision maker označována osoba, která rozhoduje o provedení dané investice. Paradoxně to vůbec nemusí být nákupčí, manažer nebo ředitel daného odboru. Může to být klidně osoba, která s daným produktem bude v budoucnu pracovat a proto má zásadní vliv na jeho výběr.  Klíčové tedy je tuto osobu identifikovat a pak ji žádoucím způsobem přesvědčit o koupi právě vašeho produktu.

Související termíny:

Cílová skupina

Kontextová reklama