Kontextová reklama

Co je Kontextová reklama?

Kontextová reklama

Kontextová reklama je druhem internetové reklamy, která svým obsahem „kopíruje“ obsah stránky, potažmo podstránky, na niž se zobrazuje. Zobrazení reklamy je založeno na propojení klíčových slov, na které zadavatel reklamy cílí a výskytu těchto klíčových slov v obsahu stránky/podstránky poskytovatele reklamního prostoru.

Z podstaty věci vyplývá, že kontextová reklama má v drtivé většině případů textový charakter. Důležitým předpokladem pro zobrazení kontextové reklamy je pak fakt, že zadavatel reklamy a poskytovatel reklamního prostoru poptávají, respektive nabízení v rámci stejné reklamní platformy, která je propojí.

Video týkající se tohoto tématu – kontextové cílení vs. cílení na uživatele:

Související termíny:

SEM – Search Engine Marketing

PPC – Pay Per Click

Klíčová slova

Keywords

Odkazy, které by vás mohli zajímat:

Google AdWords – Kontextové cílení reklamy