Dekadentní

Slovo „dekadentní“ se často používá k popisu něčeho nebo někoho, kdo je zhýčkaný, rozmazlený nebo přepychový. Dekadentní lidé nebo věci mohou být považovány za zbytečné nebo zbytečně luxusní a mohou být spojovány s přehnanou nebo nesmyslnou spotřebou nebo zálibou v pohodlí a přepychu.

Slovo „dekadentní“ může také být použito k popisu něčeho, co je známkou úpadku nebo degradace. To může zahrnovat úpadek morálních hodnot nebo úpadek kulturního nebo společenského vývoje. Dekadentní společnost nebo kultura může být považována za zanedbanou nebo pokleslou a může být spojována s vysokým stupněm korupce nebo nečestnosti.

Ve všech případech se slovo „dekadentní“ používá k popisu něčeho nebo někoho, kdo nebo co je považován za nevhodný nebo nežádoucí z nějakého důvodu.