Depresivní

Depresivní

Slovo depresivní znamená vyvolávající pocity těžkého smutku a sklíčenosti; pokleslý či sklíčený.

Příklad použití:

Včerejší horor v televizi na nás působil příliš depresivně. Museli jsme změnit program.