Deviant

Deviant je termín, který se používá k popisu jednání nebo chování, které se odchyluje od normy nebo očekávání společnosti. Může to být považováno za negativní nebo pozitivní, v závislosti na kontextu a osobních názorech. Například deviantní chování může být vnímáno jako nebezpečné nebo škodlivé pro společnost, zatímco deviantní myšlení může být vnímáno jako kreativní nebo inovativní. V sociologii se termín často používá k popisu chování nebo skupin, která se odchylují od společenských norm a pravidel.