Diverzant

Diverzant je osoba, která je vyslána nebo pověřena prováděním tajných operací nebo sabotáží v nepřátelském území, často za účelem destabilizace a šíření chaosu. Diverzanti mohou být používáni jak válečnými tak i mírovými dobami a mohou být pověřeni různými úkoly, jako například vyzvědačstvím, špionáží, sabotáží nebo únosem. Diverzanti jsou obvykle vysláni tajně a bez označení, aby se vyhnuli odhalení a zabránilo se ztrátě života. Diverzantské operace jsou často kontroverzní a mohou být považovány za protiprávní nebo nespravedlivé, pokud jsou prováděny bez souhlasu nebo proti mezinárodnímu právu.