Dividenda

Dividenda je částka, kterou společnost vyplácí svým akcionářům jako podíl na zisku. Jedná se o finanční odměnu pro akcionáře společnosti, kteří vlastní akcie společnosti.

Většinou jsou dividendy vypláceny jako hotovost, ale mohou být také vyplaceny formou dalších aktiv společnosti. Výše dividendy je obvykle určována výší zisku společnosti, který byl vygenerován v předchozím období. Rozhodnutí o výplatě dividendy přijímá správní rada společnosti a musí být schváleno akcionáři.

Dividenda může být výhodná pro akcionáře, kteří vlastní akcie společnosti, protože mohou získat pasivní příjem v podobě dividendových výplat, aniž by museli aktivně investovat čas a energii do obchodování s akciemi. Nicméně, rozhodnutí o tom, zda investovat do společnosti, která vydává dividendy, nebo do jiné společnosti, která spíše investuje do růstu a rozvoje, závisí na investiční strategii a cílech každého jednotlivého investora.