Epistemologie

Epistemologie (z řeckého „episteme“ – poznání, vědění) je filozofický obor, který se zabývá teorií poznání a poznáním samotným. Epistemologie se tedy týká otázek, jakým způsobem lze poznat svět kolem nás, jaký je rozdíl mezi věděním a nevěděním, a jaké jsou limity poznání.

Epistemologie se zabývá tím, jakým způsobem vzniká poznání, jakým způsobem se poznání šíří, a jakým způsobem se poznání ověřuje nebo vyvrací. Epistemologie také zkoumá otázky, jako jsou například: jaký je rozdíl mezi poznáním a vírou, jaký je rozdíl mezi poznáním a názorem, a jaký je rozdíl mezi poznáním a předpokladem.

Epistemologie se také zabývá otázkami, jako je například: jaký je rozdíl mezi poznáním a mýtem, jaký je rozdíl mezi poznáním a představou, a jaký je rozdíl mezi poznáním a fantazií.

Epistemologie je důležitá pro pochopení toho, jak se poznání vytváří a jakým způsobem se poznání šíří. Je také důležitá pro pochopení toho, jakým způsobem se poznání ověřuje nebo vyvrací a jakým způsobem se poznání ovlivňuje kulturními, historickými a sociálními faktory.