Eufemizmus

Eufemizmus je termín, který se používá k popisu jazykového prostředku, který se používá k popisu něčeho, co by mohlo být nepříjemné nebo kontroverzní, pomocí méně negativního nebo méně konfrontačního výrazu. Eufemizmus je tedy druh jazykového prostředku, který se používá k ospravedlnění nebo zlehčení něčeho, co by jinak mohlo být vnímáno jako nepříjemné nebo kontroverzní.

Eufemismy se často používají v politickém jazyce, reklamě, veřejném mluvení, nebo v hovorovém jazyce. Například, v politickém jazyce se místo slova „válka“ může použít eufemismus „vojenská operace“ aby se zlehčil dopad a konflikt.

Eufemismus se také často používá k popisu smrti nebo nemoci, kdy se používají slova jako „odešel“ nebo „bojoval“ místo „zemřel“ nebo „umíral“ aby se zlehčil dopad a bolest.