Exaktní

Exaktní je termín, který se používá k popisu něčeho, co je přesné nebo přesně definované, co se vztahuje k něčemu, co je bez chyby, nebo co se týká něčeho, co je přesně známé nebo měřitelné.

Exaktní věda zahrnuje oblasti jako matematiku, fyziku, chemii a geometrii, kde se pracuje s přesnými vzory a vzory, počítáním a měřením, kde se dají učinit přesné závěry a výsledky. V těchto vědách se tedy pracuje s přesnými daty a poznatky, které se dají ověřit a reprodukovat.

Exaktní pojmy se také mohou týkat jazyka, kde se vztahují k přesnému významu slova nebo fráze.

Exaktní měření se týká přesného změření něčeho, například hmotnosti, teploty, délky nebo objemu, aby se dala učinit přesná rozhodnutí nebo výpočty.