Explicitní

Explicitní je označení pro něco, co je přímo řečeno nebo vysloveno nebo co je jasně a zřetelně vyjádřeno. Explicitní se obvykle používá k popisu něčeho, co je přímo vysloveno nebo co je jasně a zřetelně vyjádřeno v textu nebo výpovědi.

Explicitní se liší od implicitního tím, že je přímo řečeno nebo vysloveno, zatímco implicitní je obsaženo nebo vyplývá z něčeho jiného, ale není přímo řečeno nebo vysloveno.

Je důležité si uvědomit, že explicitní informace jsou obvykle snadněji pochopitelné nebo interpretovatelné než implicitní informace, a proto mohou být výhodné nebo důležité pro komunikaci nebo projednávání různých záležitostí. Je důležité se snažit vyjádřit se co nejjasněji a srozumitelněji, aby nedošlo k nedorozumění nebo k pochybení při výkladu explicitních informací.