Flegmatik

Flegmatik je termín, který se používá k popisu jednotlivce, který se projevuje jako klidný, mírný a vyrovnaný. Slovo „flegmatik“ pochází z latinského slova „flegma“, což znamená „chladnokrevnost“ nebo „klidnost“.

Flegmatici jsou často vnímáni jako klidní a mírní lidé, kteří se snadno adaptují na různé situace a nejsou snadno vyprovokování. Jsou často velmi trpěliví a dobře se vyrovnávají s tlakem a stresovými situacemi. Oni jsou však také často kritizováni za svou pasivitu nebo nedostatek iniciativy, které mohou vést k nedostatečným výsledkům nebo konfliktům s ostatními.

Flegmatici také mohou být náchylní k apatii a nezájmu, a mohou být velmi nerozhodní a nejistí při rozhodování.