FMCG – Fast Moving Consumer Goods

Co je FMCG- Fast moving consumer goods?

FMCG - Fast moving consumer goods

FMCG je zkratka anglického termínu Fast Moving Consumer Goods, jež nese v češtině označení rychloobrátkové zboží. Někdy se též u těchto produktů můžeme setkat se zkratkou CPG – Consumer Packaged Goods. Obecně se jedná o takové zboží, které se prodává rychle a za poměrně nízkou cenu. Typickými příklady jsou potraviny, nápoje, hračky, tiskoviny nebo hygienické prostředky. Z toho vyplývá, že ukázkovým příkladem prodejce FMCG jsou supermarkety.

Pro rychlobrátkové zboží existuje z hlediska spotřebitele i prodejce několik charakteristik. Jak jsme již zmínili, patří sem rychlý prodej výrobků a z toho vyplývající rychlý obrat výrobků na skladě. Dále relativně nízká cena a s tím spojená i poměrně nízká marže obchodníka, která je však vyvážena prodejem zboží ve velkém množství. Výrobek je spotřebitelem po nákupu poměrně rychle spotřebován, nebo nahrazen novým výrobkem. Frekvence nákupu zboží je vysoká.

Video vysvětlující pojem FMCG (anglicky):

Související termíny:

Merchandising