Focus group

Co je Focus group?

Focus group

Focus group označuje formu skupinové diskuze, která slouží ke kvalitativnímu výzkumu, především pak v oblastech marketingu a sociologie. Jejím cílem je určit, jaké jsou spotřebitelské motivy chování, názory, postoje a tak podobně.

Metoda je založena na složení skupiny dotazovaných (ve skupině je jich zpravidla okolo osmi), kteří jsou zapojeni do tematické diskuze, kterou řídí profesionální moderátor. Cílem výstupu může například zjištění efektivity propagačních aktivit, vhodnosti připravované reklamní kampaně, identifikace nákupního chování, mínění o určitém zboží, názorů na konkrétní politickou stranu a jiné.

Mezi jisté nevýhody tohoto průzkumu patří bezpochyby poměrně náročná analýza a z toho vyplývající vyvozování závěrů. O nic méně zásadní je složení samotné focus group. Pokud se například v skupině objeví jeden výrazně dominující jedinec, pak ten může do značné míry názorově ovlivnit celu skupinu svým směrem. Vzhledem k tomu, že je pravidlem pro lepší vypovídající schopnost realizovat více focus groups k danému problému, může se stát, že dostaneme výrazně jiné závěry z jednotlivých diskuzí, které může být komplikované interpretovat.

Praktické ukázky focus groups (anglicky):

Související termíny:

Marketingový výzkum

Kvalitativní výzkum

Kvantitativní výzkum

Respondent