Respondent

Kdo je Respondent?

Respondent

Respondent je osoba, která písemnou formou, nebo mluveným slovem odpovídá na otázky kladené dotazovatelem. Jeho výpovědi mohou být získávány v rámci rozhovoru, dotazníku, panelu, ankety nebo jakéhokoliv jiného formátu výzkumu.

Takový výzkum je realizován buď jako kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum, popřípadě kombinace obojího. V rámci kvantitativního výzkumu jsou získávána především zjednodušená data ve formě čísel, nebo hodnotících stupnic. V rámci kvalitativního výzkumu jsou zkoumány motivy jednání.

Související termíny:

Marketingový výzkum

Kvalitativní výzkum

Kvantitativní výzkum

Focus group

F2F

Face to face