Marketingový výzkum

Co je Marketingový výzkum?

Marketingový výzkum

Marketingový výzkum je soubor metod a postupů sloužící k získávání důležitých informací o trhu a tržních příležitostech. Výstupy marketingového výzkumu mají zásadní vliv na směřování celého podniku a jeho strategie, a to jak na celopodnikové úrovni, tak v rámci jednotlivých části podniku, kterých se daný marketingový výzkum týká. Předmětem zkoumání jsou spotřebitelé a cílové skupiny, konkurence, tržní rizika a příležitosti, produkty a služby, distribuce, propagace, ceny.

Metody marketingového výzkumu

Metody marketingového výzkumu lze rozdělit na dva druhy, a to metody kvalitativní a kvantitativní.

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní metody jsou založeny na psychologické analýze a jejich smyslem je pochopení dané problematiky do hloubky. Nepracuje se primárně s čísly a sběr dat je realizován s daleko menším počtem respondentů. Hlavní otázky, na které podává odpověď, jsou „Proč?“ a „Jak?“.

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní metody jsou založeny na práci se statistickými údaji a jejich interpretace je ve srovnání s kvalitativními metodami těžší, mimo jiné i kvůli mnohem většímu počtu respondentů, než v případě kvalitativního výzkumu. Hlavní otázka, na kterou odpovídá je „Kolik?“.

Video rozhovor na téma „Marketingový výzkum v praxi“:

Související termíny:

Respondent

Focus group

Recall

Kvantitativní výzkum

Kvalitativní výzkum