Recall

Co je Recall?

Recall

Recall je termín používaný jednak v oblasti propagace, ale také v oblasti prodeje/distribuce, přičemž v obou znamená zcela něco jiného.

Ad Recall (Vzpomenutí se na reklamu) – Propagace

Jde o metodu výzkumu zjišťující efektivitu a zapamatovatelnost reklamního sdělení. V praxi probíhá tak, že se výzkumník dotazuje respondentů, zda si pamatují na určitou reklamu, kterou viděli. Realizuje se s jistým časovým odstupem od chvíle, kdy byli dotazování reklamě vystaveni.

Product Recall (Stažení produktu) – Prodej/distribuce

Jedná se o situaci, kdy výrobce zjistí určitou vadu na produktu a je nucen stáhnou část, nebo celou produkci z trhu. Může jít o stažení úplné, nebo o stažení, kdy je produktová vada odstraněna a produkt je navrácen zpět na trh. S druhým typem stažení se v několika posledních letech potýkalo několik automobilek, které zjistili závažné bezpečnostní vady na svých autech.

Související termíny:

Respondent

Marketingový výzkum