F2F

Co je F2F?

F2F

F2F je zkratka anglického slovního spojení Face to face, což se dá přeložit jako tváří v tvář. Jedná se o techniku marketingového výzkumu postaveného na řízeném rozhovoru, jehož podstatou je bezprostřední kontakt dotazovatele a dotazovaného (většinou mezi dvěma osobami). Výhodou je vysoká flexibilita a možnost řešit rozsáhlou škálu různých témat.

Související termíny:

Face to face

Kvalitativní výzkum

Marketingový výzkum